Order allow,deny Deny from all sitelerde blok yönetimi arşivleri - Isparta Emlak Arama Sitesi

Siteden blok yönetimine geçiş nasıl yapılır?

Bir parselde blok niteliğinde olmayan yapılar varsa veya bu nitelikteki yapılarla blok yapılar aynı parselde yer alıyorsa, kendi sorunlarına ve o parsele ait ortak yerlere ilişkin olarak, o parselde bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan kat malikleri kurulunca yönetilir.